2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 38/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :
- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
powołuje komisję przetargową w składzie :
 
1.   Przewodniczący                  - Jerzy Pawłowski
2.   Z-ca                                  - Andrzej Kolanowski
3.   Członek                             - Jarosław Koprowski
4.   Sekretarz                          - Wojciech Przybysz     
 
do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę wraz z transportem kamienia wapiennego o granulacji 0 mm – 31,5 mm z przeznaczeniem na remont gminnych dróg gruntowych ”.
 
 
II. Prace komisji mogą rozpocząć się przy min. 3 – osobowym składzie.
 
 
 
Lubraniec, dn. 16 maja 2006 roku
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 10:38:03)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 10:40:28)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1868