2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 41/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie skierowania do sprzedaży działek przeznaczonych pod budowę garaży.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami )
 
 
z a r z ą d z a m
 
§  1
 
Skierować do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu położone w Lubrańcu przy ul.Sportowej oznaczone numerami:


–         działka nr 623/54 o powierzchi 27 m2,
–         działka nr 623/55 o powierzchi 25 m2,
–         działka nr 623/56 o powierzchi 27 m2,


Dla w/w działek w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta nr 37550.
 
§  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 10:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1689