2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 42/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru mebli i wyposażenia w sprzęt AGD w ramach zadania pn. „ Odnowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w związku z realizacją zadania pn. „ Odnowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec ”
 
 
                                              zarządzam co następuje :
 
                                                        §  1
 
Powołać Komisję przetargową do przeprowadzenia odbioru mebli i sprzętu AGD w składzie:
1.   Marcin Czarniak              - Przewodniczący Komisji
2.   Andrzej Kolanowski         - Członek Komisji  
3.   Wojciech Przybysz          - Członek Komisji
4.   Agnieszka Śnieżewska    - Członek Komisji
 
                                                       §  2     
 
Komisja dokona odbioru mebli i sprzętu w dniu 23 maja 2006 r.
Z dokonanego odbioru zostanie spisany protokół odbioru.
 
                                                      §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 11:01:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1578