2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy.

    

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001roku Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )w związku ze stanowiskiem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie wykorzystania dnia 26 maja 2006 roku jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych  ( Monitor Polski Nr 34, poz. 373 )
 
 
                                                      zarządzam, co następuje :
 
                                                                  §  1
 
Ustalam dzień 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec, Jednostek Organizacyjnych Gminy i Miasta Lubraniec, Zakładów Budżetowych Gminy i Miasta Lubraniec oraz Instytucji Kultury w celu umożliwienia godnego przeżycia wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczpospolitej Polskiej.
 
 
                                                                  §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 
 
 
 
 
                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                     L u b r a n i e c
 
                                                                             mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 11:05:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1467