2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 45/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie powołania komisji do spraw naboru na stanowisko urzędnicze.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )  
 
 
                                                      zarządzam, co następuje :
 
                                                                  §  1
 
Powołuję Komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. oświaty w składzie jak niżej:
1.     Wrzesiński Krzysztof                 - Przewodniczący Komisji
2.     Czarniak Marcin                       - Zastępca Przewodniczącego
3.     Pawłowski Jerzy                        - Członek Komisji
4.     Pietrzak Hanna                         - Sekretarz Komisji
 
                                                                  §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 
 
 
 
 
                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                     L u b r a n i e c
 
                                                                             mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 11:19:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1712