2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 47/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie zmian w zakładowym planie kont.
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 128 poz. 1069 z 24 czerwca 2005 roku) zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 153 poz. 1752 z dnia 18 grudnia 2001 roku) ustalam co następuje :  
 
                                                         § 1
 
W załączniku nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 3/2005 z 7 stycznia 2005 roku  wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                         § 2
 
Zobowiązuje się kierowników organizacyjnych Gminy i Miasta Lubraniec do wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont.
 
                                                         § 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
                                                         § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
                                                                                        B U R M I S T R Z
                                                                                          Gminy i Miasta
 
                                                                               mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 10:16:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1415