2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 48/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanej działki gruntu.
 
 
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) 
 
 
                                                    z a r z ą d z a m
 
                                                            §  1
 
Skierować do sprzedaży zabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 618/17 o powierzchni 0,0422 ha wraz z budynkiem mieszkalnym oznaczonym nr 2 o powierzchni 54,17 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 10,16 m2 położoną w Lubrańcu przy ul. Al. Lipowa. Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta  26488.
 
                                                            §  2
 
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu ma dotychczasowy najemca.
 
                                                            §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 10:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1742