2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 49/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru „ Odnowy grobowców megalitycznych w miejscowości Sarnowo gmina Lubraniec ”.
 
 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 )
 
 
                                              zarządzam co następuje:
 
                                                           §  1
 
Powołać Komisję do przeprowadzenia odbiorów robót w składzie :
 
1.   Marcin Czarniak                   - Przewodniczący Komisji
2.   Andrzej Kolanowski              - Członek Komisji
3.   Wojciech Przybysz                - Członek Komisji
4.   Agnieszka Śnieżewska          - Członek Komisji
 
                                                          §  2
 
Z dokonanych odbiorów zostaną spisane protokoły wykonania robót.
 
                                                          §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                               Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 10:32:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1514