2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 58/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 11 lipca 2006 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. „ Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca          
1990 r. ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 )
 
                                                   zarządzam co następuje :
 
                                                                §  1
 
Powołać komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji w składzie:
 
1.     Marcin Czarniak            - Przewodniczący Komisji
2.     Andrzej Kolanowski       – Członek Komisji
3.     Wojciech Przybysz         - Członek Komisji
4.     Agnieszka Śnieżewska   - Członek Komisji
 
                                                                §  2
 
Komisja dokona odbioru końcowego inwestycji w dniu 17 lipca 2006 r.
Z dokonanego odbioru zostanie spisany protokół wykonania prac.
 
                                                                §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                               Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:17:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1626