2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 59/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 16/2001 Zarządu Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 16 czerwca 2001 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
 
                                               zarządzam, co następuje :
 
                            
                                                               §  1
 
 
Uchylam uchwałę Nr 16/2001 Zarządu Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia  16 czerwca 2001 roku w sprawie oddania części budynku w użytkowanie.
 
 
                                                               §  2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:20:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311