2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 60/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:
 
–         art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
1. Powołuje komisję w składzie:
 
1.     Przewodniczący     -  Marcin Czarniak
2.     Członek                -  Andrzej Kolanowski
3.     Członek                -  Alicja Skrzypczyńska
4.     Członek                -  Jarosław Koprowski
 
do przeprowadzenia odbioru technicznego indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach : Siemnówek i Wiktorowo.
 
2. Zobowiązuje do przedstawienia protokołu z prac komisji.
 
Prace komisji mogą rozpocząć się przy min. 3 – osobowym składzie.
 
 
 
Lubraniec, dnia 20 lipca 2006 r.
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                               Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:25:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1604