2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 61/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 lipca 2006 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 55/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 lipca 2006 roku.

        

 Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
 
                                                     Burmistrz  Gminy  i  Miasta
                                                      zarządza, co następuje :
 
                             
                                                                    § 1
 
Uchyla się zarządzenie Nr 55/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie ograniczenia poboru wody z miejsko – gminnej sieci wodociągowej.
 
                                                                   §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu                                                              w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                     B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
                                                  
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:27:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1393