2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 62/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:
 
–         art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
powołuje komisję przetarową w składzie:
 
1.     Przewodniczący       -  Jerzy Pawłowski
2.     Z- ca                      -  Andrzej Kolanowski
3.     Członek                 -  Wojciech Przybysz
4.     Sekretarz              -  Jarosław Koprowski
 
do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„ Roboty ziemne w związku z wykonaniem podbudowy na odcinku drogi Dąbie Kujawskie – Agnieszkowo 0,858 km”
 
 
 
II.  Prace komisji mogą rozpocząć się przy min. 3 – osobowym składzie.
 
III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                               Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1610