2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia poboru opłaty targowej.


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
                                                   Burmistrz Gminy i Miasta
                                                    zarządza, co następuje:
 
                                                                 §  1
 
W związku z rezygnacją złożoną z dniem 22 sierpnia 2006 roku przez Pana Roberta Waszaka z dalszej pracy jako inkasenta dziennej opłaty targowej w gminie i mieście Lubraniec, obowiązki inkasenta do dnia 31 sierpnia 2006 roku powierzam Pani Wiesławie Markiewicz pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                                §  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
                                                                §  3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                   
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:32:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1665