2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbiu Kujawskim

    

Na podstawie art. 36a ust. 9  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  
 
 
                                                            zarządzam :
 
                                                                  §  1
 
Powierzyć stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbiu Kujawskim Panu mgr Adamowi Nazdowiczowi na okres 1 roku od dnia 1 września 2006 do dnia 31 sierpnia 2007 r.
 
 
                                                                  §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.     
 
 
 
 
 
                                                                               B U R M I S T R Z
                                                                                 Gminy i Miasta
                                                                                
 
                                                                        mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:38:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1536