2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:
–         art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
     ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
powołuje komisję przetargową w składzie:
 
1.     Przewodniczący       - Jerzy Pawłowski
2.     Z-ca                       - Andrzej Kolanowski
3.     Członek                  - Wojciech Przybysz
4.     Sekretarz               - Jarosław Koprowski
 
  
 
do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„ Dostawa wraz z transportem mieszanki wapienno – żwirowej o frakcji 0 – 31,5 K    z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi Borek – Zgłowiączka – 1 km ”
 
 
 
II.  Prace komisji mogą rozpocząć się przy min 3 – osobowym składzie.
III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
 
 
 
 
 
                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                     L u b r a n i e c
 
                                                                             mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:40:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1609