2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie powołania komisji.

I. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec na podstawie:
     - art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )  
 
 
1. Powołuje komisję w składzie :
 
1.     Przewodniczący                       -   Marcin Czarniak
2.     Członek                                  -   Andrzej Kolanowski
3.     Członek                                  -   Alicja Skrzypczyńska
4.     Członek                                  -   Wojciech Laskowski
5.     Członek                                  -   Mirosław Lewandowski
 
                                                                 
do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn. „ Budowa kanalizacji                      w  mieście Lubraniec w ulicach : Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja, Kwiatowa"
 
2. Zobowiązuje do przedstawienia protokołu z prac komisji.
 
Prace komisji mogą rozpocząć się przy min 3 – osobowym składzie.
 
 
 
 
Lubraniec, dnia 31 sierpnia 2006r.
                                                                               Burmistrz
                                                                            Gminy i Miasta
                                                                            
                                                                   mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (25 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 września 2006, 13:15:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1524