2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 72/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 


I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:
     - art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )  
 
 
powołuje komisję przetargową w składzie :
 
1.     Przewodniczący                       -   Jerzy Pawłowski
2.     Z – ca                                     -   Marcin Czarniak
3.     Członek                                  -   Mirosława Pruczkowska
4.     Członek                                  -   Jan Turski
5.     Sekretarz                                -   Jarosław Koprowski
 
                                                                 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „ ubezpieczenie majątku Gminy i Miasta Lubraniec ”.
 
II.    Prace komisji mogą rozpocząć się przy min 4 – osobowym składzie.
 
 
 
 
Lubraniec, dnia 12 września 2006 r.                                        

                                                                                 Burmistrz 
                                                                              Gminy i Miasta
                                                                            
                                                                     mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (25 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 września 2006, 13:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517