2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 73/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:
     - art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )  
 
 
powołuje komisję przetargową w składzie :
 
1.     Przewodniczący                       -   Jerzy Pawłowski
2.     Z – ca                                     -   Andrzej Kolanowski
3.     Członek                                  -   Wojciech Przybysz
4.     Sekretarz                                -   Jarosław Koprowski
 
                                                                 
do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„ Dostawa wraz z transportem mieszanki wapiennej o frakcji 0-31,5 mm z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi Borek – Zgłowiączka 1 km ”
 
II.    Prace komisji mogą rozpocząć się przy min 3 – osobowym składzie.
III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                               Burmistrz
                                                                            Gminy i Miasta
                                                                            
                                                                   mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (25 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 września 2006, 13:46:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1592