2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 51/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
                                                          zarządzam :
 
                                                              §  1
 
Powołać komisję celem dokonania odbioru niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 
1. Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza komunalnego w Lubrańcu w ramach inwestycji pod nazwą : „ Urządzenie cmentarza komunalnego w Lubrańcu ”,
2. Montaż zasuw na terenie miasta Lubraniec w ramach inwestycji : „ Zwiększenie uzbrojenia sieci wodociągowej w Lubrańcu ”,
3. Wykonanie remontu w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu w ramach inwestycji :  Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubrańcu .
 
Powołuję komisję w niżej wymienionym składzie :
 
1.   Przewodniczący                    - Marcin Czarniak    
2.   Członek                              - Andrzej Kolanowski             
3.   Członek                              - Wojciech Przybysz               
4.   Członek                              - Jarosław Koprowski
5.   Członek                              - Alicja Skrzypczyńska
 
                                                             §  2
 
Z przeprowadzonych kontroli komisja sporządzi protokoły ( odrębny protokół na każde zadanie inwestycyjne ).
 
                                                             §  3
 
Komisja może pracować przy min. - 3 – osobowym składzie.
 
                                                             §  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                               Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (9 stycznia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 stycznia 2007, 14:50:57)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (9 stycznia 2007, 14:56:54)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1882