2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 76/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 20 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:
     - art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )  
 
 
powołuje komisję przetargową w składzie :
 
1.     Przewodniczący                     -   Jerzy Pawłowski
2.     Z – ca                                 -   Andrzej Kolanowski
3.     Członek                              -   Wojciech Laskowski
4.     Sekretarz                            -   Jarosław Koprowski
 
                                                                 
do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
Dostawa wraz z transportem lekkiego oleju opałowego w ilości do 25 m3 na potrzeby grzewcze Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu w sezonie grzewczym 2006 / 2007.
 
II.    Prace komisji mogą rozpocząć się przy 3 – osobowym składzie.
III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                               Burmistrz
                                                                            Gminy i Miasta
                                                                            
                                                                   mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (9 stycznia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 stycznia 2007, 15:07:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1692