2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 79/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu
z dnia 5 października 2006 roku
w sprawie określenia wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok.
 
        Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. Zmianami ) oraz
art. 179 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst
jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) 
 
 
                                       Burmistrz Gminy i Miasta
                                                   zarządza:
 
                                                      §  1
Przyjmuje się wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok
określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                      §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
                          
                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                 Gminy i Miasta
                                                                            
                                                                                      mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
 
 
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 79/2006
z dnia 5 października 2006 roku
 
Określenie wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok.
 
 
 
DOCHODY :   - wzrost średnio dochodów własnych od 0 – 20%.
 
WYDATKI  :   - przeciętny wzrost wydatków bieżących od 0 – 10%
                      w tym wzrost indywidualnych wynagrodzeń w/g zatrudnienia 
                      w miesiącu październiku 2006 roku od 0 – 5%     
 
                   -  wielkość wydatków inwestycyjnych zgodnie z przyjętym przez 
                       Radę Miejską planem wieloletnim.
 
 

                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                 Gminy i Miasta
                                                                            
                                                                                      mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (5 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 marca 2007, 08:56:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369