2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 81/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 12 października 2006 roku
 
w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i dodatkowe pomieszczenia gospodarcze
 
 
          Na podstawie art. 7 ust.1,  oraz art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (  tekst jednolity Dz. U.  nr 31,  poz. 266  z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/244/2002 z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 67 poz. 1384)


                                              z a r z ą d z a m :
 
                                                       § 1
 
1. Stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
    mieszkalnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Stawki  czynszu regulowanego podwyższa się o 5% za każde urządzenie
    w które jest wyposażony budynek mieszkalny (c.o. - 5%, ciepła woda – 5%,
    woda bieżąca - 5%, kanalizacja - 5%)
3. Stawkę czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych ze ślepą
    kuchnią obniża się o 5%.
4. Ustala się stawki czynszu za dodatkowe pomieszczenie gospodarcze
    w kwocie 0,60 zł. za 1m2
 
                                                        § 2
   
Traci moc Zarządzenie nr 6/2006 z dnia 6 lutego 2006 roku.                                                   
                                                                 
                                                        § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
                                                                               BURMISTRZ
                                                                             Gminy i Miasta
 
                                                                    mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

Załącznik do Zarządzenia nr 81/2006 (68kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (5 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 marca 2007, 09:11:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2073