2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 82/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 12 października 2006 roku
 
w sprawie powołania komisji 
  
Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:
- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )  
 
 
1. Powołuje komisję w składzie :
 
1.     Przewodniczący                        -   Andrzej Kolanowski
2.     Członek                                  -   Alicja Skrzypczyńska
3.     Członek                                  -   Wojciech Laskowski
4.     Członek                                  -   Mirosław Lewandowski
 
                                                                 
do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ”
 
2. Zobowiązuje do przedstawienia protokołów z prac komisji.
 
Prace komisji mogą rozpocząć się przy min. 3 – osobowym składzie.
 
 
 
                                                                                                    Burmistrz 
                                                                                                Gminy i Miasta
                                                                           
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (5 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 marca 2007, 10:10:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1506