2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 84/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 17 października 2006 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy.
 
          Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (  tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami )
                                                                           
                                              z a r z ą d z a m: 
 
                                                       § 1
 
Powołać stałą komisję do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy w osobach :
1.    Krzysztof Wrzesiński      - Przewodniczący Komisji
2.    Jerzy Pawłowski             - Z-ca Przewodniczącego
3.    Ewa Janicka                   - Członek Komisji
4.    Jarosław Koprowski        -             ”
5.    Andrzej Kolanowski        -             ”
 
                                                       § 2
   
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec Nr 23/2004 z dnia 3 czerwca 2004 roku.                                                    
                                                                  
                                                       § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                 BURMISTRZ
                                                                            
                                                                     mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (5 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 marca 2007, 15:09:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1413