2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 85/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 17 października 2006 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań  na zbycie nieruchomości.
 
          Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (  tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
                                                                           
z a r z ą d z a m
 
                                                         § 1
 
Powołać komisję celem przeprowadzenia rokowań na zbycie  nieruchomości stanowiących własność gminy oznaczonych numerami geodezyjnymi:
–         309/3, 310/2, 310/4 o łącznej powierzchni 1474 m2 położonej w Lubrańcu przy ul. Strażackiej 11 oraz udział 1/5 części w drodze stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami 310/1, 309/1,
–         309/5 o powierzchni 252 m2 położonej w Lubrańcu przy ul. Strażackiej 11 oraz udział 1/5 części w drodze stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami 310/1, 309/1,
–         309/4, 310/5 o łącznej powierzchni 1606 m2 położonej w Lubrańcu przy ul. Strażackiej 11 oraz udział 1/5 części w drodze stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami 310/1, 309/1,
dla w/w nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr 9010.
1.    Krzysztof Wrzesiński      - Przewodniczący Komisji
2.    Jerzy Pawłowski             - Z-ca Przewodniczącego
1.    Ewa Janicka                  - Członek Komisji
2.    Jarosław Koprowski        -             ”
3.    Andrzej Kolanowski        -             ”
 
                                                        § 2
   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                              BURMISTRZ
                                                                            
                                                                     mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (5 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 marca 2007, 15:12:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1574