2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 86/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 20 października 2006 roku
 
w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.  
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nr XXXII/231/2001 z dnia 26 listopada  2001 roku
 
                                               z a r z ą d z a m
 
                                                       §  1
 
Przydzielić Państwu Jadwidze i Markowi Michalak lokal mieszkalny oznaczony                    numerem 1  o powierzchni  55,54 m2 położony w budynku w Lubrańcu przy ulicy Wojska Polskiego 3.
 
                                                       §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (5 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 marca 2007, 15:14:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1498