2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 90/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 23 października 2006 roku
 
w sprawie powołania zespołów spisowych. 
 
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. ) i § 14 Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec – załącznik do Zarządzenia Nr 83/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2005 roku.
 
                                           Burmistrz Gminy i Miasta
                                                       zarządza:
 
                                                          §  1
 
Powołuje się na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zespoły spisowe w następującym składzie:
 
Zespół Nr 1
1)     Kapelińska Henryka – przewodnicząca zespołu
2)     Śnieżewska Agnieszka – członek
3)     Skalska Agnieszka – członek

 
Zespół Nr 2
1)     Pietrzak Hanna – przewodnicząca zespołu
2)     Kwiatkowski Zbigniew – członek
3)     Gołębiowska Danuta – członek

 
Zespół Nr 3
1)     Skrzypczyńska Alicja – przewodnicząca zespołu
2)     Przybysz Wojciech – członek
3)     Koprowski Jarosław – członek
 
                                                        §  2
 
Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie spisu z natury.
 
                                                        §  3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
                                                                       BURMISTRZ                                                    
                                                                                    
                                                              mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (6 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 marca 2007, 10:38:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1365