2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 91/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 24 października 2006 roku
 
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego montażu platformy i dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Lubrańcu.
 
 
Na podstawie art. 31 i  33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )  
 
                                      zarządzam co następuje:
 
                                                     §  1
 
Powołać komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji w składzie:
 
1.     Marcin Czarniak            - Przewodniczący Komisji
2.     Andrzej Kolanowski      - Członek Komisji
3.     Jarosław Koprowski       - Członek Komisji
4.     Agnieszka Śnieżewska  - Członek Komisji
 
                                                     §  2                                                                  
 
Komisja dokona odbioru końcowego inwestycji w dniu 25 października 2006 r. Z dokonanego odbioru zostanie spisany protokół wykonania prac.
 
                                                     §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                  Burmistrz 
                                                                                        Gminy i Miasta Lubraniec
                                                                            
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (6 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 marca 2007, 10:44:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437