2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 92/2006

z dnia 24 października 2006 roku
 
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/98 z dnia 17 kwietnia 1998 roku Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec.
 
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )  
 
                                          Burmistrz Gminy i Miasta
                                           zarządza co następuje:
 
                                                       §  1
 
Uchyla się Zarządzenia Nr 1/98 z dnia 17 kwietnia 1998 roku Burmistrza Gminy
i Miasta Lubraniec w sprawie ustalenia norm przydziału niezbędnych środków
higieny osobistej, środków higieny indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz
napojów pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec..
 
                                                      §  2                                                                  
 
Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych do zapewnienia pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napoje zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.
 
                                                     §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
                                                                                                    Burmistrz
                                                                                                 Gminy i Miasta
                                                                           
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (6 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 marca 2007, 11:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1342