2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 95/2006

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
z dnia 2 listopada 2006 roku
 
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania odbioru samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
 
Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.   ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
 
 
                                           zarządzam co następuje :
 
                                                         §  1
 
Powołać Komisję do przeprowadzania odbiorów samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w składzie:
1.     Krzysztof Wrzesiński – Przewodniczący Komisji
2.     Paweł Kamiński – Członek Komisji
3.     Jarosław Koprowski – Członek Komisji
4.     Agnieszka Śnieżewska – Członek Komisji
 
                                                         §  2
 
Z dokonanego odbioru zostanie spisany protokół.
 
                                                         §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                               Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (6 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 marca 2007, 12:35:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1426