2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 101/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 13 listopada 2006 roku
  
w sprawie powołania komisji przetargowej
  
I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:
- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )   
  
powołuje komisję przetargową w składzie :
 
1.     Przewodniczący                         -   Marcin Czarniak
2.     Z - ca                                      -   Andrzej Kolanowski
3.     Członek                                   -   Wojciech Laskowski
 
                                                                 
do przeprowadzenia odbioru odcinka drogi gminnej Borek – Milżynek o długości od km 2 +140 do km 3 +140
 
 
II. Prace komisji mogą rozpocząć się przy 3 – osobowym składzie.
 
III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                    Burmistrz
                                                                                                Gminy i Miasta
                                                                           
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 09:33:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1380