2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 106/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 20 listopada 2006 roku
 
w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanej działki.  
 
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami )
 
 
                                                   z a r z ą d z a m
 
                                                           §  1
 
Skierować do sprzedaży w drodze przetargu zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 67/2 o powierzchni 1100 m2 położoną w miejscowości Wiktorowo gm. Lubraniec.
Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta nr 36771.
 
                                                           §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 09:52:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1605