2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 107/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 30 listopada 2006 roku
 
w sprawie udzielenia zlecenia na : 
  
ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC GMINNYCH MIASTA LUBRANIEC W OKRESIE OD 22 GRUDNIA 2006 r. DO 31 MARCA 2007 r.
 
I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:    

- art. 30 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie                 
  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )   
  
                                                         §  1
 
Powierzyć Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu wykonanie usługi według zasad określonych w zleceniu nr 1 z dnia 30 listopada 2006 r. stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
                                                        §  2
 
Nadzór nad wykonaniem zimowego utrzymania ulic gminnych miasta Lubraniec powierza się Panu Pawłowi Kamińskiemu i Andrzejowi Kolanowskiemu.
 
                                                        §  3
 
Zarządzenie wchodzi z dniem 30 listopada 2006 r.
 
 
 
                                                                                                   Burmistrz
                                                                                                Gminy i Miasta
                                                                           
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 09:54:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1561