2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 109/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 30 listopada 2006 roku
 
 
w sprawie powołania Zespołu w celu opracowania projektu regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Lubraniec 
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  
 
                                                Burmistrz Gminy i Miasta
                                                 zarządza, co następuje:
 
                                                              §  1
 
1. Powołuje się Zespół w celu opracowania projektu regulaminu wynagradzania
    nauczycieli w następującym składzie:
    1) Sobiech Halina – Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno -            - Przewodnicząca
                                Administracyjnej Szkół i Przedszkola
                                Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu
 
    2) Sulkowski Dariusz – Główny Księgowy Zespołu Obsługi                  - Członek
                                     Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół 
                                     i Przedszkola Samorządowego Gminy
                                     i Miasta w Lubrańcu        
 
3)     Pawłowska Bożena – Referent d/s księgowości                             - Sekretarz
 
4)     Pietrzak Hanna – Inspektor d/s kadr                                          - Członek
                       
5)     Kobiela Jan – Przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia,                 - Członek
                            Sportu, Edukacji, Spraw Rodziny
                            i Bezrobocia Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                              §  2
 
Projekt regulaminu wynagrodzenia należy przygotować do dnia 15 grudnia 2006 r.
                                                                         
                                                              §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                B U R M I S T R Z
                                                                                                  Gminy i Miasta


                                                                                      mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 10:00:54)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 10:06:05)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2114