2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 112/2006

z dnia 30 listopada 2006
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
 
w sprawie zatwierdzenia stawek na herbatę dla uczniów w jednostkach oświatowych
na terenie Gminy i Miasta Lubraniec. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm. )   
 
                                                      §  1
 
Zatwierdzam proponowane przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Lubrańcu stawki na :
herbatę z cytryną – 0,20 zł. dziennie
 
                                                      §  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno –
Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu.
 
                                                      §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2007 r.
 
 
 
                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                                  Lubraniec
                                                                           
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 10:13:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1360