2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 113/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 07 grudnia 2006 roku
 
w sprawie powołania komisji 
  
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec na podstawie:
- art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )   
  
1. Powołuje komisję w składzie :
 
1.     Przewodniczący                        -   Wojciech Laskowski
2.     Członek                                   -   Alicja Skrzypczyńska
 
                                                                  
do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele ”
 
2. Zobowiązuje do przedstawienia protokołu z prac komisji.
 
Prace komisji mogą rozpocząć się przy pełnym składzie.
 
 
 
 
                                                                                                    Burmistrz
                                                                                                Gminy i Miasta
                                                                           
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 10:17:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375