2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 114/2006

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
z dnia 11 grudnia 2006 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:
 
–  art. 31 i 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
 
–   powołuje komisję przetargową w składzie:
 
1. Przewodniczący         - Jerzy Pawłowski
2. Z-ca                         - Andrzej Kolanowski
3. Członek                   - Jarosław Koprowski
4. Członek                   - Wojciech Przybysz
 
 
do przeprowadzenia zapytania o cenę na :
TRANSPORT MIESZANKI WAPIENNO – ŻWIROWEJ O FRAKCJI 0 – 31,5 K  Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ ODCINKA DĄBIE KUJAWSKIE – AGNIESZKOWO 858m
 
 
 
II.    Prace komisji mogą rozpocząć się przy 3 – osobowym składzie.
III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 10:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1506