2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 116/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 11 grudnia 2006 roku
 
w sprawie powołania komisji d/s refundacji czesnego dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym.
 
Na podstawie art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.  Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami ) i art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  
 
                                           Burmistrz Gminy i Miasta
                                            zarządza, co następuje
 
                                                          §  1
 
1. Powołuje się komisję w celu opiniowania wniosków składanych przez
    nauczycieli studiujących o refundację czesnego w składzie:
 
1.1.         Kobiela Jan – Przewodniczący Komisji Oświaty                        - Przewodniczący
               i Spraw Rodziny i Bezrobocia  Rady Miejskiej
 
1.2.         Krawczyk Monika – Prezes Oddziału ZNP w Lubrańcu               - Członek
 
1.3.         Soboń Małgorzata – Przewodnicząca Koła NSZZ „Solidarność”   - Członek
               Pracowników Oświaty i Wychowania
 
1.4.         Sobiech Halina – Inspektor d/s oświaty Gminy i Miasta 
               Lubraniec, Dyrektor ZOEASiPS GiM Lubraniec                         - Członek
 
                                                          §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                B U R M I S T R Z
                                                                                                   
                                                                                      mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 10:38:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1548