2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 120/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 15 grudnia 2006 roku
  
w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.  
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nr XXXII/231/2001 z dnia 26 listopada  2001 roku
 
                                                z a r z ą d z a m
 
                                                        §  1
 
Przydzielić Pani Beacie Rozmytańskiej lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni  20,83 m2 położony w budynku w Lubrańcu przy ulicy Kościuszki 3 ( lokal po Pani Kamili Weneckiej )
 
                                                       §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 10:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1515