2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 103/2006

Zarządzenie Nr 103/2006 (71kB) pdf

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu (108kB) pdf

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu (154kB) pdf

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (85kB) pdf

Załącznik Nr 3a Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok (76kB) pdf

Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (104kB) pdf

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu (70kB) pdf

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (71kB) pdf

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (64kB) pdf

Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (65kB) pdf

Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego (83kB) pdf

Załącznik Nr 10 Dotacje przedmiotowe (79kB) pdf

Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe (84kB) pdf

Załącznik Nr 12 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (81kB) pdf

Załącznik Nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (86kB) pdf

Załącznik Nr 14 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne (72kB) pdf

Załącznik Nr 15 Wykaz dochodów Skarbu Państwa (44kB) pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego (133kB) pdf

Nazwa (19kB) pdf

Projekt uchwały budżetowej. (92kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Administrator (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (4 kwietnia 2007, 11:42:57)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (4 kwietnia 2007, 12:35:22)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1452