zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2016  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 24 października 2016 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu PETROMOT ul. Konińska 45; 62-560 Skulsk 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (508kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (744kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu (211kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załaącznikami nr 1,2,3 (400kB) pdf
Załącznik nr 4 do siwz - projekt umowy (103kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Skalska-Krawczyk - Dyrektor
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (4 października 2016, 17:14:01)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (27 października 2016, 14:41:56)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 474