zamówienie na:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 08 grudnia 2016 roku Bankowi Spółdzielczemu w Lubrańcu ulica Ogrodowa 7;87-890 Lubraniec