zamówienie na:

Rewitalizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 01 lutego 2021 roku INSTALTECH Sp. z o.o. ul. P.O.W. 32 lok. 27; 87-800 Włocławek 
Zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tj. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tj. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tj. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert oraz załącznika do siwz - przedmiar robót. Z uwagi na rozbieżności między projektem a przedmiarem, w celu ułatwienia przygotowania ofert, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego zamieszczamy zestawienie zakresu robót do wykonania.  
Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2021 roku do godz. 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu (645kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1164kB) pdf
Formularz oferty (47kB) word
Oświadczenie nr 2 (44kB) word
Oświadczenie nr 1 (47kB) word
Projekt umowy (66kB) word
Dokumentacja projektowa - cz. 1 (8942kB) zip
Dokumentacja projektowa - cz. 2 (8502kB) zip
Dokumentacja projektowa - cz. 3 (9119kB) zip
Dokumentacja projektowa - cz. 4 (4358kB) zip
Dokumentacja projektowa - cz. 5 (7277kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (31 grudnia 2020, 10:31:29)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (9 lutego 2021, 14:02:45)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 831