Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki) od km 0+000 do km 0+968,51027.06.2019

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 190694C Dobierzyn (Przydatki) od km 0+000 do km 0+968,510

27.06.2019

Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tekst jedn. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam:

metryczka


Wytworzył: Starosta Roman Gołębiewski (27 czerwca 2019)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 lipca 2019, 08:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200