Oświadczenia majątkowe w 2019 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm. )

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 rok : burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 

Zbigniew Wojciechowski (1782kB) pdf - w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Anna Stawicka (1763kB) pdf - w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Ewa Janicka (1273kB) pdf - w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika Gminy

Ewa Janicka (1249kB) pdf - w związku z odwołaniem ze stanowiska Skarbnika Gminy

Joanna Olejniczak (1301kB) pdf - w związku z zakończeniem gimnazjum

Barbara Wysocka - Czajka (1109kB) pdf - w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora PSP w Zgłowiączce

Barbara Wysocka - Czajka (1089kB) pdf - w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora PSP w Zgłowiączce

Korekta oświadczenia majątkowego radnego L. Stanisławskiego za 2015 r. (2452kB) pdf

Korekta oświadczenia majątkowego radnego L. Stanisławskiego za 2016 r. (2390kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (5 sierpnia 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (5 sierpnia 2019, 09:28:36)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (4 lutego 2020, 13:28:13)
Zmieniono: publikacja oświadczeń majątkowych pani Anny Stawickiej oraz pana Zbigniewa Wojciechowskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1070