Uchwała nr VII/88/2011Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 października 2011pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku bez dalszego biegu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.

Uchwała nr VII/88/2011
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 października 2011


pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku bez dalszego biegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.


UCHWAŁA NR VII/88/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku bez dalszego biegu (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (2 stycznia 2012, 12:33:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1127