NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/195/2012Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 26 listopada 2012trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lubraniec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Lubraniec Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ), na wniosek Burmistrza Lubrańca

Uchwała nr XVII/195/2012
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 26 listopada 2012


trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lubraniec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Lubraniec

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ), na wniosek Burmistrza Lubrańca


UCHWAŁA NR XVII/195/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. (193kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2013. 386 z dnia 2013-01-16

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (27 grudnia 2012, 10:57:49)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (28 lutego 2013, 12:00:47)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1579