Zarządzenie nr 77/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 2 listopada 2010w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 77/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 2 listopada 2010


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])

ZARZĄDZENIE nr 77/2010 z dnia 02 listopada 2010 roku (208kB) pdf

Załącznik do zarządzenia - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 r. - projekt (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (3 listopada 2010, 14:48:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1218