Projekty uchwał do XXXV sesji Rady Miejskiej

Do pkt 5
Sprawozdanie z działalności burmistrza (655kB) pdf
Umowy zawarte od 17 sierpnia 2022 r. (447kB) pdf

Do pkt 7
Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. (16023kB) pdf
Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 r. (2712kB) pdf
Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. (255kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok (222kB) pdf
Do pkt 9 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/289/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na 2022 rok (211kB) pdf
Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miasta Lubraniec (307kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej (287kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej (280kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Lubraniec wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 'KZN - Toruński' Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Lubraniec (319kB) pdf

Do pkt 13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka (397kB) pdf

Do pkt 14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu, powołania tej rady i nadania jej statutu (2528kB) pdf

Do pkt 15
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Lubrańca (534kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (21 września 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (21 września 2022, 13:22:16)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (21 września 2022, 13:56:23)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 466